Lemah Iman dan Semangat Ibadah Menurun, Ini Solusinya

0 608

Lemah Iman

Lemah Iman dan Semangat Ibadah Menurun, Ini Solusinya

Pertanyaan:

Apa solusi lemah iman setelah seseorang bertakwa kepada Allah kemudian ditimpa kemalasan sampai dia tidak mampu membaca Al-Qur’an.

Jawaban:

Alhamdulillah

Kebosanan (futur) itu ada sebabnya yang (harus diketahui) sebelum mencari solusi dan memikirkan untuk mengenalnya. Serta mengetahui metode dan solusi mengatasi  kebosanan.

Diantara sebab-sebabnya adalah lemahnya hubungan dengan Allah Ta’ala. Malas dalam melakukan ketaatan dan beribadah. Berteman dengan orang yang lemah kemauan. Sibuk dengan dunia dan kenikmatannya. Tidak memikirkan akhir dunia sehingga lemah dalam mempersiapkan pertemuan dengan Allah Ta’ala.

Diantara solusi seorang muslim yang ditimpa lemah iman serta kemalasan dalam taat dan beribadah dengan berbagai hal berikut ini:

  1. Memperkuat Hubungan dengan Allah Ta’ala

Hal itu dengan membaca Qur’an, dengan tafakur dan tadabur. Merasakan keagungan Allah, keagungan kitab-Nya, tafakur keagungan nama, sifat dan perbuatan-Nya.

  1. Senantiasa Melakukan Amalan Sunnah, Meskipun Sedikit

Diantara sebab terbesar seorang muslim ditimpa kebosanan adalah terlalu semangat dan kebanyakan dalam ketaatan pada permulaan. Hal ini bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa sallam, juga bukan tuntunannya kepada umatnya. Aisyah radhiallahu anha menceritakan, sifat amalan Nabi shallallahu ‘alaihi wa allam adalah dimah (Ajek), maksudnya terus menerus tidak terputus. Nabi sallallahu alaihi wa sallam juga memberitahukan kepada kita bahwa amalan yang paling dicintai adalah yang konsisten meskipun sedikit. Kalau seorang muslim menginginkan agar tidak ditimpa kebosanan, hendaknya menjaga amalan sedikit yang langgeng itu lebih baik dari pada banyak tapi terputus.

  1. Berteman dengan Orang Sholeh yang Semangat dalam Beribadah

Berteman dengan orang yang mempunyai semangat kuat, akan menambah semangat anda. Pemalas, tidak rela berteman dengan pemilik semangat kuat. Carilah teman yang mempunyai semangat untuk menghafal, mencari ilmu dan berdakwah di jalan Allah. orang seperti itu akan menyemangati anda dalam beribadah dan menunjukkan kebaikan kepada anda.

  1. Membaca Biografi Orang Sholeh Yang Memiliki Semangat Kuat

Agar anda mengambil contoh dalam perjalan anda kepada Allah. Diantara  kitab ini adalah ‘Uluwwul Himmah (Semangat kuat)’ karangan Sykeh Muhammad bin Ismail Al-Muqodam. Dan kitab ‘Shalahul Ummah Fi Uluwwil Himmah (Kebaikan umat pada semangat kuat)’ Karangan Syekh Sayyid Affani.

  1. Berdo’a

Kami wasiatkan anda untuk senantiasa berdo’a kepada Allah, Terutama di tengah malam atau di akhir malam. Tidak akan merugi orang yang kembali kepada Tuhannya dan memohon kepada tuan-Nya agar konsisten dalam ketaatan.

Kita memohon kepada Allah agar memberi taufik kepada anda dalam menggapai keridhoan-Nya, menunjukkan anda kepada akhlak, ucapan dan perbuatan yang mulia.Wallahua’lam . [sym].

Sumber:Islamqa.com

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.